Biz hakda

KG6A7s161

KOMPANI .APROFILE

“Guangdong Shunde uanuanbaobao Electric Appliance Co., Ltd.” 2013-nji ýylda suw arassalaýjy we howa-suwuk garyşyk nasoslar üçin güýçlendiriji nasoslary gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen kompaniýa hökmünde döredildi.

Hasaba alnan maýasy 6 million RMB bolan bu kompaniýa, 2020-nji ýylda 1,2 million güýçlendiriji nasos satdy we bu pudakda möhüm orny eýeleýär.2017-nji we 2022-nji ýyllarda Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy diýen ada eýe bolup, 2018-nji ýylda Guangdong paýdarlar bir Exchangeasy merkeziniň tehnologiýa geňeşine girizildi. Hytaýda iň uly suw nasos gözleg we ösüş we önümçilik öndürijileriniň biri hökmünde bu kompaniýa hemişe suw arassalaýjy pudagynda suw nasoslaryny ýokary hilli üpjün ediji bolmagy maksat edinýän "pudagy dowam etdirmek üçin üznüksiz gowulaşmak we müşderileri kanagatlandyrmak" hil syýasatyna eýerdi.Köp sanly içerki maşyn markalary üçin önümler bilen üpjün etdi we suw arassalaýjy öndürijileriň köpüsi tarapyndan ýokary baha berildi.Köp ýyl bäri köp sanly maşyn öndürijileri tarapyndan strategiki hyzmatdaş we ajaýyp üpjün ediji hökmünde bellendi we Anhui welaýat suw arassalaýyş senagaty birleşigi tarapyndan maslahat berilýän marka.

ÖNÜMLERHYZMATLAR GIRIŞ

Önümlerimiz, islendik öndüriji üçin giňişleýin önüm saýlamalaryny üpjün edip biljek 50 gallondan 1000 gallona çenli güýçlendiriji we öz-özüni öndürýän önümleriň doly görnüşi bilen doly.Kompaniýanyň önümleri esasan üç amaly ssenariýada ulanylýar: 1. ykjam gurluşy, kiçi göwrümi, pes ses we uzak ömri bilen häsiýetlendirilýän içgi suwy özbaşdak nasoslar.Bazarda 7 ýyldan gowrak iri marka gabat gelýän taryhy bar, ýeke-täk marka güýçlendiriji nasoslaryň bazardaky paýy 30% -den gowrak;2. aşhana çüýşesiniň aşagyndaky uly akym nasoslary, kompaniýa ýokary innowasiýa, aşa ümsüm we uzak möhletli tehniki innowasiýa arkaly 6 akymly nasoslary işe girizdi;3. howa-suwuk garyşyk nasoslar, şereket soňky ýyllarda 500-den 5000ML aralygynda howa-suwuk garyşyk köpürjik nasoslaryny yzygiderli ösdürdi we saglyk we saglyk pudagynda ilkinji professional howa garyjy nasos öndürijisi boldy.

ÜPJÜNÇILIKKepillik

Kompaniýamyzyň gündelik önümçilik kuwwaty 10 000 birlik we her aýda 250 000 birlik önümçilik kuwwaty bolan 4 önümçilik liniýasy bar, bu dürli suw nasos öndürijileri üçin hemmetaraplaýyn, çalt we oýlanyşykly kepillik berip biler.

KG6A7255
KG6A7227
KG6A7199

SYITYASATKepillik

Suw arassalaýjy pudagynda 10 ýyldan gowrak önümçilik we satuw taryhy bilen bu kompaniýa önümiň berk binýadyna we iň berk hil dolandyryş ulgamyna eýe.Önümi barlamak, baha bermek we önümçilik prosesleri üçin hil standartlary Midea suw arassalaýjylarynyň hil standartlaryna doly laýyk gelýär.Doly hil synag we baha beriş gurallary we ulgamlary bar we önümiň hili köp marka tarapyndan makullandy.