Senagat habarlary

  • RO ulgamy näme?

    RO ulgamy näme?

    Suw arassalaýjydaky RO ulgamy, adatça, birnäçe möhüm böleklerden durýar: 1. Öňünden süzgüç: Bu RO ulgamynda süzgüçiň birinji tapgyry.Gum, palçyk we çökündiler ýaly uly bölejikleri suwdan çykarýar.2. Uglerod süzgüji: Suw soň geçýär ...
    Koprak oka