Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Gözleg we barlag bölümiňizdäki adamlar kimler?Olaryň haýsy kärleri bar?

Gözleg we barlag bölüminde tehniklerimiz.Bu pudakda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, olaryň köpüsi China Midea tehniki depesinden gelýär.

2.Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde CE, CQC, ROHS şahadatnamasy bar.

3. Gowşuryş wagty näçe?

Sargyt mukdaryna görä, adatça 10K-dan pes sargyt üçin 7-15 iş güni bar.Eger mukdar has uly bolsa, has uzyn bolmaly.

4. Synag üçin nusga berip bilersiňizmi?

Hawa, nusga bar!

5. annualyllyk önümçilik kuwwatyňyz näçe?

1.8ylda takmynan 1.8 million nasos öndürip bileris.

6.Haýsy synag enjamyňyz bar?

Bizde häzirki, wolt synag enjamy, çyglylyk we ýylylyk synagy, synag maşynyny başlamak we duruzmak, Duz sepmek synagy, suw çekiçiniň partlama synagy, ýokary temperatura kamerasy, nasos toplumlaýyn durmuş synagy we ş.m.

7. Önümleriňizi yzarlap bolýarmy?takyk?

Hawa, nasoslarymyzyň hersinde özboluşly QR kody bar.