Biz hakda

Guangdong Shunde uanuanbaobao Enjamlar Co., Ltd.

“Guangdong Shunde uanuanbaobao Electric Appliance Co., Ltd.” 2013-nji ýylda suw arassalaýjy we howa-suwuk garyşyk nasoslar üçin güýçlendiriji nasoslary gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen kompaniýa hökmünde döredildi.

Sergi

 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi
 • Sergi

Şahadatnama

 • Şahadatnama
 • Şahadatnama
 • Şahadatnama
 • Şahadatnama
 • Şahadatnama

Üstünlik

 • Üpjünçilik kepilligi

  Üpjünçilik kepilligi

  Kompaniýamyzyň 4 önümçilik liniýasy bar, gündelik önümçilik kuwwaty 10 000 birlik we aýlyk önümçilik kuwwaty 250 000 birlik bolup, dürli suw arassalaýjy kärhanalar üçin hemmetaraplaýyn, çalt we oýlanyşykly kepillik berip biler.
 • Hil kepilligi

  Hil kepilligi

  IQC, IPQC, FQC ýaly berk hil dolandyryş ulgamlary bilen we hil standartymyz MIDEA suw arassalaýjylaryna esaslanýar.
 • Bäsdeşlik bahasy

  Bäsdeşlik bahasy

  Zawodyň gönüden-göni satuwy, şonuň üçin bahalar elmydama ýerlikli we bäsdeşlik edýär.Biziň maksadymyz, özara bähbitleriň esasynda ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyny ýola goýmak.

Iň soňky önümler

Iň soňky habarlar

 • Suw arassalaýjynyň ýokarlanmagy, tendensiýa lomaý satyjylar üns bermeli däldir

  Suw arassalaýjynyň ýokarlanmagy, tendensiýa lomaý satyjylar üns bermeli däldir

  05-2023-nji sentýabr

  Suw arassalaýjylaryň barha artýan meşhurlygy, lomaý satyjylaryň hökman bilmeli tendensiýasydyr.Kran suwunyň hili we arassa we arassa agyz suwy islegi bilen baglanyşykly aladalar barha artýar, sarp edijiler çözgüt hökmünde suw arassalaýjylara ýüz tutýarlar.Lomaý satyjylaryň käbir sebäpleri ...

 • Hindistan suw arassalaýjy bazaryň çaklamasy 2023-2028

  Awgust-04-2023

  Hindistan suw arassalaýjy bazaryň çaklamasy 2023-2028: Isleg, işewürligiň ösüşi, mümkinçilikler, amaly programmalar, çykdajylar, satuwlar, görnüşler Öňdebaryjy gözleg, maslahat beriş we maglumat seljeriş firmasy MarkNtel Advisors tarapyndan geçirilen soňky gözleg, hindi suw arassalaýjy bazarynyň şaýat boljakdygyny ýüze çykardy. ep-esli ösüş peç ...

 • Suw arassalaýjynyň ähmiýeti

  Maý-23-2023

  Suw adamyň ýaşamagy üçin esasy zerurlykdyr we sarp etmek üçin howpsuzlygyny üpjün etmeli.Daşky gurşawyň hapalanmagynyň ýokarlanmagy we önümçiliklerde we oba hojalygynda zyýanly himiki serişdeleriň ulanylmagy bilen, içýän suwumyzyň impuriti ýok bolmagyny üpjün etmek has möhüm boldy ...