6 kamera sessiz uly galonlar RO suw nasosy

Sessiz RO nasosy, esasanam suw arassalaýyş pudagynda ters osmoz (RO) prosesleri üçin ýörite döredilen nasosdyr.Nasosyň bu görnüşi, nasosyň töweregindäkiler üçin has asuda we amatly gurşaw döredip, minimal ses çykarmak üçin niýetlenendir.Sessiz RO nasosynyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary bu ýerde jikme-jik görkezilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Aýratynlyk

Sessiz RO nasoslary dürli programmalarda örän täsirli edýän birnäçe özboluşly aýratynlyga eýedir.Bular öz içine alýar:

a) Pes wibrasiýa: Sessiz RO nasoslary, nasosyň ses öldüriş täsirine goşant goşýan titremäni azaltmak üçin niýetlenendir.

b) Ykjam dizaýn: Sessiz RO nasosy ykjam we kiçijik ýerlere oturdylyp, boş ýer tygşytlanýar we birleşdirmek aňsat.

ç) Uzak ömür we ýokary ygtybarlylyk: Bu nasoslar iň az tehniki talap bilen uzak ömri we ýokary ygtybarlylygy üpjün edýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

d) Pressokary basyş derejesi: ietuwaş RO nasoslary ýokary basyş derejesine eýe bolup, olary senagat amaly üçin amatly edýär.

e) Iň az energiýa sarp edilişi: Sessiz RO nasoslary iň az energiýa sarp etmek üçin niýetlenendir we şeýlelik bilen iş çykdajylaryny az saklaýar.

Gysgaça aýtsak, Sessiz RO nasosy, RO prosesi üçin asuda we energiýa tygşytly nasos zerur bolanlar üçin ajaýyp wariantdyr.Dizaýny, işleýşi we ýokary ygtybarlylygy ony dürli programmalar üçin özüne çekiji saýlamaga öwürýär.Söwda ýa-da senagat taýdan ulanmak üçin ulanylsa-da, sessiz RO nasoslary ses derejesini peseldýär, ygtybarly we uzak möhletli çözgüt hödürlemek bilen energiýany tygşytlaýar we iş çykdajylaryny azaldýar.

Öndürijilik parametri

Ady

Model

Naprýatageeniýe (VDC)

Giriş basyşy (MPa)

Iň ýokary tok (A)

Öçürmek basyşy (MPa)

Iş akymy (l / min)

Iş basyşy (MPa)

300G güýçlendiriji nasos

K24300G

24

0.2

≤3.0

0.8 ~ 1.1

≥2

0.7

400G güýçlendiriji nasos

K24400G

24

0.2

≤3.2

0.9 ~ 1.1

.32.3

0.7

500G güýçlendiriji nasos

K24500G

24

0.2

≤3.5

0.9 ~ 1.1

≥2.8

0.7

600G güýçlendiriji nasos

K24600G

24

0.2

≤4.8

0.9 ~ 1.1

≥3.2

0.7

800G güýçlendiriji nasos

K24800G

24

0.2

≤5.5

0.9 ~ 1.1

≥3.6

0.7

1000G güýçlendiriji nasos

K241000G

24

0.2

≤6.0

0.9 ~ 1.1

≥4.5

0.7  • Öňki:
  • Indiki: