Uly akym aşaky ses RO güýçlendiriji nasosy

Üstünlik
1. Has uly akym 300G 400G 600G, bu güýçlendiriji nasos pes ses bilen minutda 0002000ml suw öndürip biler.
2. Has kiçi göwrüm, ýer tygşytlaň, aýaklaryň ululygyny ýygnaň.
3. Interfeýs 3/8 ″ NPT sapak (goşa möhürleýji halka) we öňdäki 3 nokatly çalt birikdiriji interfeýs bilen enjamlaşdyrylandyr.Akym we basyş egrileri iş basyşynyň çäginde has ýumşakdyr we bu nasosyň ulanylmagy suw arassalaýjynyň has durnukly işlemegine sebäp bolar.
4. Işleýän basyş aralygyndaky akym basyşy egrisi has ýumşak, nasosyň ulanylmagy suw arassalaýjynyň işini has durnuklaşdyrar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Ady

Model belgisi

Naprýatageeniýe (VDC)

Giriş basyşy (MPa)

Maks akymy (A)

Öçürmek basyşy (MPa)

Iş akymy (l / min)

Iş basyşy (MPa)

Öz-özüni sormagyň beýikligi (m)

Güýçlendiriji nasos

L24300G

24

0.2

≤3.0

0.9 ~ 1.1

≥2

0,5

≥2

L24400G

24

0.2

≤3.2

0.9 ~ 1.1

≥2.4

0.7

≥2

L24600G

24

0.2

≤4.0

0.9 ~ 1.1

≥3.2

0.7

≥2

L36600G

36

0.2

≤3.0

0.9 ~ 1.1

≥3.2

0.7

≥2

Güýçlendiriji nasosyň iş ýörelgesi

1. Motoryň tegelek hereketini porşanyň eksenel garşylykly hereketine öwürmek üçin eksantrik mehanizm ulanyň.

2. Gurluşy taýdan diafragma, orta plastinka we nasos korpusy bilelikde suw giriş kamerasyny, nasosyň gysyş kamerasyny we suw rozetkasyny emele getirýär.Orta plastinkadaky gysyş kamerasynda sorujy barlag klapan, howa rozetka kamerasynda çykaryş barlag klapany oturdyldy.Işleýän wagtyňyz üç piston üç gysyş kamerasynda özara jogap berýärler we barlag klapan suwuň nasosda bir tarapa akmagyny üpjün edýär.

3. Aýlanyp geçýän basyş ýeňilleşdiriji enjam, suw rozetkasyndaky suwy basyşy ýeňilleşdirmek üçin suw girelgesine gaýdyp akdyrýar we bahar häsiýeti basyşyň öňünden kesgitlenen basyş astynda başlamagyny üpjün etmek üçin ulanylýar.

Önümiň gurluşy

1

  • Öňki:
  • Indiki: