Gaz-suwuk garyşyk diafragma ters Osmoz nasosy

Gaz-suwuk gibrid diafragma ters osmoz nasosy, ters osmoz ulgamlary üçin ýörite döredilen ýokary öndürijilikli nasosdyr.Durnukly suw basyşyny we ýokary netijelilik süzgüçini üpjün etmek üçin özboluşly gaz-suwuk garyşyk tehnologiýasyny ulanýar.Bu nasos arassa suw zerur bolan ýerlerde we täjirçilik maksatly ulanmak üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar

Nasos köplenç RO ulgamlary, suw arassalaýjy we içgi dispenserleri ýaly suw arassalaýyş ulgamlarynda ulanylýar.Suw süzgüçiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýaşaýyş jaýlary, ofisler, zawodlar we hassahanalar ýaly dürli şertlerde ulanylyp bilner.

Önümiň artykmaçlyklary

1. Iň ýokary öndürijilik: Gaz-suwuk garyşyk tehnologiýasy suw akymyny we basyşyny ýokarlandyrýar, şeýlelik bilen süzgüç netijeliligini ýokarlandyrýar we suwdaky hapalary we hapalaýjylary aýyrýar.

2. efficiencyokary netijelilik we energiýa tygşytlamak: Diaphragm RO nasosy ekologiýa taýdan arassa we tygşytly we elektrik toguny azaldýan az energiýa sarp edýär.

3. Awtomatiki öçürmek: Nasos ulgamyň doldurylmazlygy ýa-da basyş edilmezligi üçin awtomatiki ýapmak funksiýasyna eýedir.

4. Ygtybarly we çydamly: Nasos çydamly we ygtybarly bolup, uzak wagtlap işlemegini üpjün edýär.

5. Pes ses: diafragma nasosy asuda işleýär we daşky gurşaw asuda.

Aýratynlyklary

1. Gaz-suwuk garyşyk tehnologiýasy: Nasos has ýokary suw basyşyny döretmek üçin innowasion gaz-suwuk garyşyk tehnologiýasyny kabul edýär we şeýlelik bilen süzgüç netijeliligini ýokarlandyrýar.

2. Flowokary akym: Nasos ýokary islegli ýagdaýlarda durnukly suw üpjünçiligini üpjün etmek üçin ýokary akym kuwwatyna eýedir.

3. Öz-özüni basmak ukyby: Nasos, 2 metre çenli öz-özüni basmak ukybyna eýedir, bu suw üpjünçiliginiň süzgüç ulgamynyň aşagynda ýerleşýän ýagdaýy üçin örän amatlydyr.

4. Ulanmak we gurmak aňsat: Diafragma ters osmoz nasoslaryny gurmak we ulanmak aňsat, olary ýaşaýyş we täjirçilik amaly üçin amatly edýär.Ulanyjy üçin amatly interfeýs, ykjam we amatly dizaýn.

5. Ekologiýa taýdan arassa dizaýn: Nasos agyz suwunyň howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli zäherli materiallardan ýasalýar we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin ýokary öndürijilikli hereketlendiriji bilen işlenip düzüldi.

Jemläp aýtsak, gaz-suwuk garyşyk diafragma ters osmoz nasosy, durnukly suw basyşyny üpjün etmek bilen suwuň süzgüç netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredilen ýokary derejeli nasosdyr.Gaz-suwuk garyşyk tehnologiýasy, ýokary akym, öz-özüni kesgitlemek ukyby, aňsat gurnama, pes ses, energiýa tygşytlamak, awtomatiki öçürmek we ekologiýa taýdan arassa dizaýn bilen bu nasos islendik söwda ýa-da ýaşaýyş gurşawy üçin ajaýyp saýlawdyr.

Tehniki parametrler

 

Model

Naprýatageeniýe (VDC)

Giriş basyşy (MPa)

Maks.häzirki (A)

Öçürmek basyşy (MPa)

Wodorod suw akymy (l / min)

Iş basyşy (MPa)

elektrolitiki öýjük (ml / min)

YBB-D24075X-500Q

24

0

≤2.5

0.8 ~ 1.1

≥0.4

0.5-0.7

50

YBB-A24300X-1000Q

24

0

≤3.2

0.9 ~ 1.1

≥1

0.5-0.7

100-150

YBB-H24600X-1500Q

24

0

≤3.5

0.9 ~ 1.1

.51.5

0.5-0.7

150

YBB-L24800X-2000Q

24

0

≤4.8

0.9 ~ 1.1

≥2

0.5-0.7

300

YBB-L24800X-3000Q

24

0

≤5.5

0.9 ~ 1.1

≥3

0.5-0.7

300

Surat

gaz suwuklygy 2
gaz suwuklygy
kiçi gaz suwuk nasosy

  • Öňki:
  • Indiki: